top of page

PROJECTROOM-HVEEM

Projectroom Hveem har til intensjon å være et utforskende sted med fokus på prosess i kunstfaglig arbeid. Det er ingen krav til ferdige arbeider, men prosessen dokumenteres og legges ut på hjemmeside, blogg og facebook. Deltagerne deltar på en åpen dag med presentasjon av kunstnere og deres refleksjoner knyttet ti residensens temaet. Temaet bestemmes for hver år.

Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune i 2017,2018 og 2019. I 2017 ble residensen støtte av Den Norske Ambassade i Tokyo

Mer info kommer.

2.jpg
1.jpg
IMG_5184.JPG
HVEEM 1.jpg
verksted about.jpg
IMG_7765.JPG
IMG_9645.JPG
IMG_7763.JPG
bottom of page