PROJECTROOM-HVEEM

Projectroom Hveem har til intensjon å være et utforskende sted med fokus på prosess i kunstfaglig arbeid. Det er ingen krav til ferdige arbeider, men prosessen dokumenteres og legges ut på hjemmeside, blogg og facebook. Deltagerne deltar på en åpen dag med presentasjon av kunstnere og deres refleksjoner knyttet ti residensens temaet. Temaet bestemmes for hver år.

Residensen er støttet av Oppland Fylkeskommune i 2017,2018 og 2019. I 2017 ble residensen støtte av Den Norske Ambassade i Tokyo

Mer info kommer.

 © 2023 by Agatha Kronberg. Proudly created with Wix.com

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Vimeo Icon